Moduł ERP enova365 Kadry Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników. Funkcjonalności: Kadry, Płace, Kalendarze, Deklaracje, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

 

Moduł ERP enova365 Księga Podatkowa

Przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie. Funkcjonalności: Ewidencja ryczałtowa, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Rozliczenia podatku VAT, Wzorce dokumentów, e-Deklaracje, Zestawienia księgowe, Deklaracje, Matryce, Bufor księgowań, Ewidencja Środków Pieniężnych.

 

Moduł ERP enova365 Księga Handlowa

Przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont. Funkcjonalności: Dziennik, Ewidencja dokumentów,  Zestawienie sald i obrotów, Deklaracje, e-Deklaracje, Schematy księgowe, Bufor księgowań, Ewidencja Środków Pieniężnych, Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT, Import dokumentów z zewnątrz do księgowości,  Wielooddziałowość.

 

Moduł ERP enova365 Księga Inwentarzowa

Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości. Funkcjonalności: Możliwość prowadzania kartotek, Metody amortyzacji, Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, Zestawy środków trwałych, Terminarz.

 

Moduł ERP enova365 Faktury

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży. Funkcjonalności: Kartoteki kontrahentów, Karty towarów i usług, Cenniki, Dokumenty sprzedaży, Definiowanie nowych dokumentów, Umowy i faktury cykliczne, Raporty, Definiowalne uprawienia, Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

 

Moduł ERP enova365 Handel

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Funkcjonalności: Kartoteki kontrahentów, Karty towarów i usług, Magazyny, Cenniki, Dokumenty (sprzedaży, magazynowe, handlowe), Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi, Umowy i faktury cykliczne, Deklaracja Intrastat, Kaucje, Raporty, Definiowalne uprawienia,  Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

 

Moduł ERP enova365 Produkcja

Obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i reje­strują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów. Funkcjonalności: Obsługa produkcji, Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu, Generowanie dokumentów magazynowych.

 

Moduł ERP enova365 CRM

Wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Funkcjonalności: Kontrahenci, Zdarzenia i zadania, Projekty, Kampanie, Zasoby, Teczki, Moje zadania, Korespondencja seryjna, Wizytówki, Opiekun kontrahenta, Kreatory, Załączniki.

 

Moduł ERP enova365 Serwis

Pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Funkcjonalności: Zlecenia serwisowe, Przeglądy, Funkcja automatycznych powiadomień.

 

Moduł ERP enova365 Szkolenia

Jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Funkcjonalności: Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń, Planowanie i obsługa grup szkoleniowych, Rozliczanie grup szkoleniowych, Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna.

 

Moduł ERP enova365 Wypożyczalnia

Służy do ewidencjonowania wszelkiego rodzaju obiektów, które mogą być przedmiotem wypożyczenia. Funkcjonalności: Kompleksowa obsługa wypożyczeń, Możliwość generowania dokumentów (w tym handlowych i księgowych) z poziomu wypożyczenia, Możliwość powiązania kontrahentów z urządzeniami, Pełna współpraca z modułami CRM i Serwis.

 

Moduł ERP enova365 Członkowie

Obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Funkcjonalności: Ewidencja członków, Ewidencja składek członkowskich.

 

Moduł ERP enova365 Workflow

Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy. Funkcjonalności: Usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację, Zarządzanie procedurami w firmie, Przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami.

 

Moduł ERP enova365 Projekty

Służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Funkcjonalności: Budżetowanie projektów, Planowanie budżetów, Moduł enova365 Projekty zawiera pełną funkcjonalność modułu enova365 CRM.

 

Moduł ERP enova365 Podgląd

Umożliwia podgląd danych bez możliwości ich edycji.  Funkcjonalności: Szybki dostęp do danych przedsiębiorstwa, Możliwość szybkiego i sprawnego raportowania, Monitorowanie wyników pracy, Sprawowanie kontroli nad użytkownikami oprogramowania enova365 oraz ich pracy.

 

Moduł ERP enova365 Analizy Wielowymiarowe

To narzędzie do budowania systemu kontrolingowego oraz raportowania w firmie. Funkcjonalności: Identyfikacja towarów zalegających w magazynie, Weryfikacja wydajności pracowników w stosunku do płac,
Niestandardowe ujęcia danych księgowych zestawiające dane z kilku modułów enova365.

 

Moduł ERP enova365 Analizy Preliminarz EŚP

Pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności oraz wprowadzić plany przepływów finansowych. Funkcjonalności: Moduł jest rozszerzeniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych i pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań.

 

Moduł ERP enova365 Analizy Delegacje Służbowe

Wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.  Funkcjonalności: Ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem, Automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych, Automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych, Ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.

 

Moduł ERP enova365 Analizy Opis Analityczny-Aktywacja

Aktywuje dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych oraz innych. Funkcjonalności: Ułatwienie analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym, Analizy kosztów funkcjonowania firmy, Kontroli realizacji umów z kontrahentami, Gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.


Accept Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej